Archive for April, 2009

16
April

Enkele relaties van VTN hebben te kennen gegeven tegen langlopende huurovereenkomsten (varierend van 15 tot 20 jaar) een sale and lease back te willen overwegen, wij zijn in onderhandeling over 3 grote kantoorobjecten in de Randstad.

Category : Uncategorized | Blog